Noka’oi Sweatshirt

Noka’oi

Designed by Noka’oi

Designed in Italy

Composition: 80% Cotton 11% Nylon 4% Elastane 3% Polyester 2% Polyurethane

Dimension: 71cm H