Noka’oi Sweatshirt

Noka’oi

Designed by Noka’oi

Designed in Italy

Compositon: 40% Cotton 30% Polyester 18% Nylon 12% Elastane 

Dimension: 71cm H